FET - studijų tvarkaraščių planavimas

FET - tai programa, skirta mokyklų, aukštųjų mokyklų ar universitetų greitam bei efektyviam tvarkaraščių planavimui.

 • FET - tai nemokama programinė įranga;
 • Galimas visiškai automatinis, pusiau automatinis ar rankinio paskirstymo generavimo algoritmas;
 • Galima naudoti GNU/Linux, Mac, Windows bei kitose operacinėse sistemose;
 • Lankstus xml formatas, leidžiantis įterpti bei redaguoti duomenis;
 • Galimybė peržiūrėti šiuo metu sukurtą grafiką nesustabdant nuolatinio moduliavimo;
 • Sudaryti tvarkaraščiai yra eksportuojami i XML ir HTML formatus;
 • Labai lanksti studentų (mokinių) struktūra, suskirstyta į komplektus: metai, grupės, pogrupiai ir netgi dar smulkiau;
 • Apribojimų svarbumas skirstomas procentais (nuo 0,00% iki 100%);
 • Didžiausias bendras valandų skaičius (laikotarpis) per dieną: 60;
 • Maksimalus darbo dienų skaičius per savaitę: 28;
 • Maksimalus mokytojų/dėstytojų skaičius: 700;
 • Maksimalus studentų komplektų skaičius: 15000;
 • Maksimalus dalykų skaičius: 1000;
 • Praktiškai neribotas skaičius dalykų žymėms;
 • Maksimalus užsiėmimų skaičius: 5000;
 • Maksimalus klasių/auditorijų skaičius: 1000;
 • Maksimalus pastatų skaičius: 100;
 • Reguliuojama trukmė kiekvienam užsiėmimui (kiekvienas užsiėmimas gali trukti 1 val., 2 val., 3 val. ir daugiau);
 • Galimybė pridėti keletą mokytojų/dėstytojų ir studentų komplektų kiekvienam užsiėmimui;
 • Maksimalus apribojimų laikas: 10000;
 • Maksimalios apribojimų vietos: 10000;
 • Didelis ir lankstus laiko apribojimų pasirinkimas:
  • Apriboti pagrindinį laiką;
  • Aproboti studentams (rinkiniui) anksčiausią pradžią;
  • Apriboti studentams (rinkiniui) maksimalų tarpų ("langų") skaičių per savaitę;
  • Apriboti minimalų n dienų skaičių tarp užsiėmimų (kad būtų galima paskirstyti užsiėmimus per savaitę);
  • Apriboti užsiėmimo pageidaujamą laiką (nurodyti dieną, valandą arba abu);
  • Apriboti veiklos pageidaujamą laiką;
  • Apriboti pageidaujamus laikus (galite nurodyti užsiėmimo pagal mokytoją, dalyką, dalyko žymę, studentą ar jų komplektą pageidaujamus ar leidžiamus laikotarpius);
  • Riboti pertraukas;
  • Riboti studento/(-ų) maksimalių/minimalių valandų skaičių per parą;
  • Riboti mokytojo/(-ų) maksimalių/minimalių valandų skaičių per parą;
  • Apriboti negalimus studentų komplektus;
  • Riboti mokytojo maksimalių dienų skaičių per savaitę;
  • Apriboti negalimus mokytojus;
  • Apriboti maksimalių tarpų skaičių per savaitę;
  • Riboti užsiėmimų pradžią tą pačią valandą;
  • Riboti užsiėmimų pradžią tuo pačiu metu;
  • Apriboti nesutampančius užsiėmimus;
  • Riboti tarpus tarp užsiėmimų;
  • Riboti 2 užsiėmimų eilę;
  • Riboti 2 sugrupuotus užsiėmimus;
  • Riboti 2 užsakytus užsiėmimus;
  • Apriboti dienos užsiėmimų pabaigą studentams;
  • Riboti mokytojams didžiausią tarpų skaičių per dieną;
  • Riboti mokytojų maksimalų nepertraukiamų valandų skaičių;
  • Riboti studentų (komplektų) nepertraukiamų valandų skaičių;
  • Riboti mokytojo maksimalų valandinį laikotarpį per savaitę;
  • Apriboti studentų (komplektų) maksimalų valandinį laikotarpį per savaitę;
 • Didelis ir lankstus vietos apribojimų pasirinkimas:
  • Riboti pagrindines erdves;
  • Apriboti užimtas klases/auditorijas;
  • Apriboti užsiėmimo pageidaujamą klasę/auditoriją;
  • Riboti dalyko pegeidaujamą klasę/auditoriją;
  • Apriboti keičiamus pastatus studentams ir mokytojams (minimalus tarpas tarp pakeistų pastatų, maksimalus skaičius pastatų pakeitimo per dieną, maksimalus skaičius pastatų pakeitimo per savaitę).
Daugiau informacijos galite rasti: http://lalescu.ro/liviu/fet/ .

Klientų prisijungimas
Delta
Dujinių katilų servisas
katilai