į pradžiąatgal į svetainę

Avansinė apyskaita

graphic Čia fiksuojamos pinigų sumos judėjusios per atskaitingus asmenis. Norint iškviesti Avansinės apyskaitos formą, reikia arba paspausti mygtuką "Avan.ap. " arba pasirinkti meniu Veiksmai | Avansinė apyskaita. Po mygtuko paspaudimo ar meniu pasirinkimo pamatysite tokį langą:graphicPasirinkus iš sąrašo darbuotoją, galima nueiti į Darbuotojo puslapį ir ten pasižiūrėti esamos skolos sandarą:graphicIš šio puslapio matyti, kad pavyzdžiui Jono Jonaičio skola susidarė iš trijų įrašų.

Avansinės apyskaitos įrašai automatiškai formuojami iš kitų pirminių dokumentų kurie nusako grynų pinigų judėjimą per atskaitingus asmenis, t.y. kasos išlaidų ir pajamų orderiai,grynų pinigų įnešimas arba paėmimas iš banko ir pan. Bet yra numatyta galimybė avansinės apyskaitos įrašus vesti tiesiogiai. Tam reikia pasirinkti iš sąrašo darbuotoją ir pereiti į įrašo puslapį:graphic

  

į pradžiąatgal į svetainę